Project Ride

Ask us
your question!

DIGITALE VOORUITGANG MET PROJECT RIDE

Binnen het project Ride wil Broshuis B.V. in samenwerking met diverse projectpartners, 
de introductie, (door)ontwikkeling, implementatie en integratie van (verregaande) automatisering, robotisering en digitalisering binnen fabrieken/bedrijven in de Oost-Nederlandse metaalindustrie realiseren, vanuit gezamenlijke kennisontwikkeling en investeringen op het gebied van new manufacturing technologies, connected systems en digitization. 

Ride wordt mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.